Bài kiểm tra khô mắt

Hãy thực hiện một trong những bài kiểm tra đơn giản sau để xem bạn có bị khô mắt không nhé!

Tham khảo thêm các dấu hiệu thường gặp khi bạn bị KHÔ MẮT.

Bạn gặp phải bao nhiêu dấu hiệu về mắt dưới đây?

*Nếu bạn gặp 5 dấu hiệu trở lên, có thể bạn đã bị khô mắt.